بارم بندی دین و زندگی دهم انسانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


haladars آذر 29, 1400 دقیقه مطالعه
بارم بندی دین و زندگی دهم انسانی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

در این نوشته با بارم بندی دین و زندگی دهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته انسانی می باشد.

بارم بندی دین و زندگی دهم انسانی

الف: ارزشیابی مستمر

١- قرائت قرآن کریم (۴ نمره)

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل ۳ بار و هر بار حداقل ۵ تا ۷

س طر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل می آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.) به ازای هر غلط روخوانی ۰/۲۵ از چهار نمره کسر می شود.

– در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی کند به ازای هر حرف  ۰/۲۵ و حداکثر یک نمره از قرائت او کسر می شود.

 – در صورتی که دانش آموز آیات را به صورت مقطع و مکرر بخواند از ۰/۵ نمره تا ۱ نمره از نمره قرائت او کسر می شود. – چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ض روری تجوید بخواند از

۰/۵ تا ۱ نمره به نمره قرائت او افزوده می شود.

۲- انجام فعالیت های داخل درس و پرسش از متن (۸ نمره)

– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند : تدبر، فعالیت کلاسی, بررسی و مقایسه مشخص شده اند.

سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

3- پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (۴ نمره)

– سؤال ها و فعالیتهای مربوط به اندیشه و تحقیق ، با توجه به توانایی دانش آموزان در پاسخ گویی

– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

۴- مشارکت در کار گروهی و گفت و گوها (۴ نمره )

تذکر: دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش «پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود فعالیت های ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام میدهند ۲ نمره فوق العاده به نمره مستمر آن ها(تا س قف نمره ۲۰ ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت های علمی و هنری» اضافه می گردد.

ب: ارزشیابی پایانی

1- امتحان قرائت قرآن کریم (۴ نمره) از هر دانش آموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه از آیات شریفه ابتدای هر درس، امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزشیابی مستمر انجام می گیرد.

بارم بندی دین و زندگی دهم انسانی

بارم بندی دین و زندگی دهم انسانی

موارد زیر در ارزشیابی پایانی لحاظ نشود:

۱- پیشنهادها، پاورقیها، بیشتر بدانیم و فعالیت هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند.

۲- آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود( ۴ نمره)

همچنین ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و در ابتدای هر درس آمده است جزو محتوای آموزشی نیست و صرفا جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. بنابراین، نباید هیچ گونه سؤالی در آزمون های نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات و ترجمه آنها طراحی شود.

٣- حفظ کردن عین آیات، روایات و ترجمه هایی که در بین متن درسها آمده است ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد. بنابراین نباید سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن آیه یا ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام آیه سؤال طراحی شود. (تأکید می شود که این مسئله صرفا در خصوص آیات و روایاتی است که در لابه لای متن درس آمده است و شامل ایات و ترجمه ابتدای هر درس نمی شود)

۴- مباحث احکامی صفحات ۱۳۶،۱۳۲ ، ۱۳۸،۱۳۷ ، برای دانش آموزان اهل سنت حذف است و بارم این صفحات به قسمتهای مشترک این درس اختصاص می یابد.

منبع بارم بندی دین و زندگی دهم انسانی: دفتر تالیف کتب درسی

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ایمان

    خوبه