بارم بندی دین و زندگی دهم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

b10

در این نوشته با بارم بندی دین و زندگی دهم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته های تجربی ریاضی فیزیک و فنی حرفه ای و کارودانش می باشد.

بارم بندی دین و زندگی دهم

الف: ارزشیابی مستمر

١- قرائت قرآن کریم (۴ نمره):

– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل ۳ بار و هر بار حداقل ۵ تا ۷

س طر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل می آید.( پرسش از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.)

. به ازای هر غلط روخوانی ۰/۲۵ از چهار نمره کسر می شود.

– در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمی کند به ازای هر حرف

۰/۲۵ و حداکثر یک نمره از قرائت او کسر می شود.

– در صورتی که دانش آموز آیات را به صورت مقطع و مکرر بخواند از ۵/ ۰ نمره تا آنمره از نمره قرائت او کسر می شود.

– چنانچه دانش آموز آیات را به ش یوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ض روری تجوید بخواند از ۰/۵ تا ۱ نمره به نمره قرائت او افزوده می شود.

۲- انجام فعالیت های داخل درس و پرسش از متن (۸ نمره) ::

– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند : ، تدبر، فعالیت کلا سی، بررسی و مقایسه مشخص شده اند.

– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

۳- پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (۴ نمره)

– سؤال ها و فعالیتهای مربوط به اندیشه و تحقیق ، با توجه به توانایی دانش آموزان در پاسخ گویی

– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

۴- مشارکت در کار گروهی و گفت و گوها (۴ نمره ) تذکر: دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش «پیشنهاد» کتاب درسی یا به ابتکار خود، فعالیت های ادبی، هنری و تحقیقی دیگری را انجام میدهند ۲ نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره ۲۰) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقیت های علمی و هنری» اضافه می گردد.

ب: ارزشیابی پایانی

۱- امتحان قرائت قرآن کریم (۴ نمره): از هر دانش آموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه از آیات شریفه ابتدای هر درس امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری به همان صورتی است که در ارزشیابی مستمر انجام می گیرد.

بارم بندی دین و زندگی دهم
بارم بندی دین و زندگی دهم

۱- موارد زیر در ارزشیابی پایانی لحاظ نشود : پیشنهادها، پاورقیها، بیشتر بدانیم و فعالیتهایی که با علامت ستاره مشخص شده اند.

۲- آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده میشود( ۴ نمره) .

همچنین ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و در ابتدای هر درس آمده است جزو محتوای آموزشی نیست و صرفا جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. بنابراین، نباید هیچ گونه سؤالی در آزمون های نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات و ترجمه آنها طراحی شود.

۳- حفظ کردن عین آیات، روایات و ترجمه هایی که در داخل متن درسها آمده است ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد. بنابراین نباید سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن آیه یا ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام آیه سؤال طراحی شود.

۴- مباحث احکامی صفحات ۱۲۶، ۱۳۰ و ۱۳۱ ، برای دانش آموزان اهل سنت حذف است و بارم این صفحات به قسمتهای مشترک این درس اختصاص می یابد.

– کلیمی، زرتشتی و آشوری ارزشیابی مستمر و پایانی هر کدام ۲۰ نمره ( نوبت اول ، دوم و شهریور) :

۱-کتاب مشترک تعلیمات ادیان و اخلاق (سال گذشته) (۱۰نمره)

۲- کتاب اختصاصی هریک از ادیان توحیدی مذکور (۱۰نمره)

ب- ارمنی : به علت نداشتن کتاب اختصاصی، تمام ۲۰ نمره ارزشیابی مستمر و ۲۰ نمره ارزشیابی پایانی به کتاب مشترک تعلیمات ادیان و اخلاق (سال گذشته اختصاص دارد.

منبع بارم بندی دین و زندگی دهم: دفتر تالیف کتب درسی

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه