بارم بندی دین و زندگی یازدهم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

barom

در این نوشته با بارم بندی دین و زندگی یازدهم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته های غیر انسانی مثل ریاضی فیزیک و علوم تجربی است.

بارم بندی دین و زندگی یازدهم

الف: ارزشیابی مستمر
۱ -قرائت قرآن کریم (۴ نمره):
– از هر دانش آموز در هر نوبت حداقل ۳ بار وهر بار حداقل ۵ تا۷ سطر از قرائت آیات ابتدای درس, ارزشیابی به عمل می آید.) پرسش
از قرائت سایر آیاتی که در درس آمده، بلامانع است.(.به ازای هر غلط روخوانی ۲۵/۰ از چهار نمره کسر میشود.

– در صورتی که دانش آموز حروف خاص عربی را صحیح تلفظ نمیکند به ازای هر حرف ۰/۲۵ وحداکثر یک نمره از قرائت اوکسر
میشود.

– درصورتی که دانش آموز آیات را به صورت مقطع ومکرر بخواند از۰/۵نمره تا۱نمره از نمره قرائت اوکسرمیشود.

– چنانچه دانش آموز آیات را به شیوه ترتیل یا تحقیق و با رعایت احکام ضروری تجوید بخواند از ۰/۵ تا ۱ نمره به نمره قرائت او
افزوده میشود.

۲ -انجام فعالیت های داخل درس و پرسش از متن (۸نمره):

– فعالیت های فردی یا گروهی دانش آموزان در کلاس که در هر درس با عناوینی مانند : ، تدبردر قرآن، فعالیت کلاسی، تفکر، بررسی
و …مشخص شده اند.

– سؤال هایی که دبیر هنگام تدریس از دانش آموزان می پرسد .

۳ -پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق (۳ نمره)

– سؤال ها وفعالیت های مربوط به اندیشه و تحقیق ، باتوجه به توانایی دانش آموزان درپاسخ گویی

– سؤال هایی که دبیر در جلسه بعد از تدریس از دانش آموزان می پرسد.

همچنین ببینید:  سوالات متن دین و زندگی یازدهم

۴ -حضور فعال در فرآیند تدریس و مشارکت در گفت و گوهای کلاسی(۵ نمره)

تذکر: دانش آموزانی که برخی از کارهای بخش »پیشنهاد« کتاب درسی یا به ابتکار خود؛ فعالیتهای ادبی، هنری و تحقیقی دیگری
را انجام می دهند ۲ نمره فوق العاده به نمره مستمر آنها)تا سقف نمره ۲۰ )در هر نوبت تحت عنوان »خلاقیت های علمی و هنری«
اضافه میگردد.

ب: ازرشیابی پایانی

۱ -امتحان قرائت قرآن کریم(۴ نمره):

ازهردانش آموز در هر امتحان پایانی دو نیم صفحه ازآیات شریفه ابتدای هر درس،امتحان قرائت به عمل می آید. شیوه نمره گذاری
به همان صورتی است که در ارزش یابی مستمر انجام می گیرد

۲ -امتحان کتبی از محتوای دروس( ۱۶ نمره)

بارم بندی دین و زندگی یازدهم
بارم بندی دین و زندگی یازدهم

درس های پنجم، ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم، ویژه دانش آموزان شیعه است و دانش آموزان اهل سنت می توانند به جای این
درس ها،درس های ارائه شده در کتاب ضمیمه دین و زندگی)۲ )را مطالعه کنند و دبیر نیز از این ضمیمه سوال طرح نماید.

بارم بندی دین و زندگی یازدهم
بارم بندی دین و زندگی یازدهم

توجه:
۱ -از بخش های زیر در ارزشیابیها) پایانی و مستمر( سوالی طرح نمی شود :

ترجمه آیات ابتدای درس، رمزینه ها، بیشتر بدانیم ، پاسخ سوالات شما، دانش تکمیلی، پیشنهاد ، پاورقی و فعالیتهایی که با علامت
ستاره مشخص شده اند.


۲ -آیات ابتدای هر درس برای قرائت در کلاس است و صرفا در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده
می شود) ۴ نمره( .همچنین ترجمه آیاتی که در مقابل صفحه قرائت و در ابتدای هر درس آمده است جزو محتوای آموزشی نیست و
صرفا جهت آشنایی دانش آموزانی که تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. بنابراین، نباید هیچ گونه سوالی
در آزمون های نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این آیات و ترجمه آنها طراحی شود.


۳ -به جز آیات و روایاتی که با علامت خاص جهت حفظ کردن مشخص شده اند،حفظ کردن سایر آیات،روایات و ترجمه هایی که
در داخل متن درس ها آمده است ضروری نیست، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهمیت دارد. بنابر این نباید از این آیات یا روایات
،سوال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ِ عین آیه و روایت و ترجمه آن باشد، بلکه صرفا باید از مفهوم و پیام آن ها
سوال طراحی شود.


۴ -درس های پنجم، ششم،هفتم،هشتم، نهم و دهم، ویژه دانش آموزان شیعه است و دانش آموزان اهل سنت می توانند به جای این
درس ها،درس های ارائه شده در کتاب ضمیمه دین و زندگی)۲ )را مطالعه کنند و دبیر نیز از این ضمیمه سوال طرح نماید.

منبع بارم بندی دین و زندگی یازدهم : دفتر تالیف کتب درسی

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه