در این نوشته با بارم بندی روان شناسی یازدهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته انسانی می باشد.

بارم بندی روان شناسی پایه یازدهمimage 120

 

در 20 نمره ارزشیابی پایانی حد اقل 15 نمره آن به سوالات تحلیلی و تشریحی و در صورت لزوم 5 نمره به سوالات عینی ) چهار
گزینه ای ( اختصاص یابد .

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.