در این نوشته با بارم بندی فلسفه یازدهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته انسانی می باشد.

بارم بندی فلسفه پایه یازدهم

image 121

توجه:
1ـ بارمبندی ،کرشده در هر درس میتواند به اختیار دبیران، نیم نمره کاهش یا افزایش یابد.
2ـ از فعالیت هایی که با علامت ستاره مشخص شدهاند، از مطالبی که در حاشیه صفحات تحت عنوان “بیشتر بدانیم” آمده، از
مطالبی که تحت عنوان “برای مطالعه” آمده است و نیز از پا ورقیها نباید در آزمونهای کتبی و نهایی و سراسری سؤال طراحی
شود

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.