بارم بندی قرآن ششم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

در این نوشته با بارم بندی قرآن ششم همراه شما هستیم.

بارم بندی قرآن ششم

بارم بندی قرآن ششم

توضیحات:
۱ آزمون قرآن در دوره ابتدایی به صورت شفاهی است.
۲ تعریف و بیان قواعد روخوانی و روانخوانی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، بلکه کاربرد و رعایت عملی آنها در هنگام خواندن ارزیابی می شود.
۳ با توجه به توصیفی بودن ارزشیابی درس قرآن، آزمون پایانی بر اساس جدول صفحه ۲۳۹ کتاب راهنمای
معلم در ارزشیابی توصیفی ویژه معلمان دوره ابتدایی، کد ۵/۵۳ و در چهار سطح: “خیلی خوب”، ‘خوب”، “قابل
قبول” و “نیازمند آموزش” انجام می گیرد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه