بارم بندی قران هفتم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

در این نوشته با بارم بندی قران هفتم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ همراه شما هفتمی ها هستیم.

بارم بندی قران پایه هفتم

بارم بندی قران هفتم
بارم بندی قران هفتم

توضیحات:
۱ -پرسش قرائت در هر گونه آزمون، فقط شفاهی است.
۲ -هر پرسش قرائت شامل خواندن حدود ۴ سطر از آیات صفحات قرآنی دروس یا صفحات مذکور از قرآن کامل در جدول فوق
است.
۳ -برای هر کلمه غلط خواندهشده، ۰/۲۵( بیست وپنج صدم( نمره از امتیاز آن پرسش کسر میشود.

بارم بندی قران هفتم

تذکر:
نمره پایانی هر دانش آموز در هر نوبت، جمع نمره قرائت و مفاهیم اوست

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها

  • ناشناس

    وای اره

  • یه بند خدایی

    😑 خدایی من این تفکر اموزش و پرورش رو نمی فهمم😑😑😑😑😑😑😑