در این نوشته با بارم بندی نگارش یازدهم سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم.

بارم بندی نگارش یازدهم

image 136

– در آزمونهای نوبت دوم و شهریورماه، سؤال از کل کتاب طبق بارم بندی جدول فوق، طرح خواهد شد

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.