ترجمه درس اول عربی دهم انسانی


haladars آذر 21, 1400 دقیقه مطالعه
ترجمه درس اول عربی دهم انسانی

در این نوشته با ترجمه درس اول عربی دهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس اول عربی دهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس اول عربی دهم انسانی

الحمد لله الذی خلق السماوات و الأرض و جعل الظلمات و النوره الأنعام

ستایش از آن خدایی است که آسمانها و زمین را آفرید و تاریکیها و روشنایی را بنهاد.

الدرس الاول (درس اول )

ذاک هو الله آن همان خداست.

أنظر لتلک الشجره                               ذات الصوتی النضره

به آن درخت دارای شاخه های تر و تازه بنگر.

گیف مث من حبه                                 و گیق صارث شجره 

چگونه از دانه ای روییده و درختی شده است؟

فابحث و قل من ذا الذی                                 یخرج منها المره

پس جستجو کن و بگو چه کسی میوه را از آن بیرون می آورد؟

و انظر إلى الشمس التی                          ج ذوتها مستعرہ

وبه خورشیدی که پاره آتش آن فروزان است بنگر.

فیها ضیاء و بها                                     حراره منتشره 

در آن نور هست و به کمک آن گرمای پراکنده هست.

من ذا الذی أوجدها                             فی الجو مثل الشرره

چه کسی آن را در فضا همچو پاره آتش پدید آورد؟

ذاک هو الله الذی                           انعمه منهمره

 آن همان خدایی است که نعمتهایش ریزان است.

ذو حکمه بالغه و                                   قدره مقتدره 

دارای (حکمت) دانشی کامل و نیروی توانایی است.

انظر إلى اللیلی                  فمن أوجد فیه قمره

به شب بنگر؛ پس چه کسی ماهش را در آن پدید آورده است؟

و زائه بأنجم                           گالر المنتشره

و با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده آراست؟ ( زینت داد)

و انظر إلى المخیم                     فمن أنزل منه مطره

و به ابر بنگر؛ پس چه کسی بارانش را از آن فرو فرستاد؟ (نازل کرد)

قصیر الأرض به                                بعد اغبار خضیره

و زمین را پس از تیره رنگی (غبارآلودگی) سرسبز ساخت؟

و انظر إلى المرء و قل                من شق فیه بصره

و به انسان بنگر و بگو چه کسی بینایی را در او پدید آورده است؟ (شکافت)

من ذا الذی جهزه                      ب ؤه مفتکره

چه کسی او را به نیرویی اندیشمند مجهز کرد؟

ذاک هو الله الذی              أنعمه منهمره

آن همان خدایی است که نعمتهایش ریزان است.

همچنین ببینید: گام به گام درس اول عربی دهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    👌👌