ترجمه درس سوم عربی دهم انسانی

در این نوشته با ترجمه درس سوم عربی دهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس سوم عربی دهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس سوم عربی دهم انسانی

الله الذی یزیل الزیاع فتثیر حابا فیبطه فی السماء…)

امر به خدا همان کسی است که بادها را می فرستد وإبادها] ابری را برمی انگیزند و [خدا] آن [ابرا را در آسمان می گستراند.

الدرس الثالث (درس سوم) 

مطر السمک ( باران ماهی)

هل تصدق أن ترى فی یوم من الأیام أسماکا تتساقط من السماء؟!

آیا باور میکنی که در روزی از روزها ماهی هایی را ببینی که از آسمان می ریزد (پی در پی می افتند)؟! 

إن نزول المطر و الثلج من السماء شیء طبیعی؛

مسلما بارش باران و برف از آسمان چیزی طبیعی است.

ولکن أیمکن أن نرى مطر السمک؟! هل تظن أن یکون ذلک المطر حقیقه و لیس فلما خیالیا؟!

ولی آیا ممکن است که باران ماهی ببینیم؟! آیا گمان میکنی که آن باران حقیقت باشد (است) وفیلمی خیالی نیست؟!

حسنا فانظر إلى هذه الصور حتى تصدق.

بسیار خوب؛ پس به این تصویرها نگاه کن تا باور کنی،

ترجمه درس سوم عربی دهم انسانی
ترجمه درس سوم عربی دهم انسانی

أنظر بدقه؛ أنت تشاهد سقوط الأسماک من الماء؛ کأن السماء تمطر أسماک. یسمی الناس هذه الظاهره الطبیعیه مطر السمک» 

 به دقت نگاه کن؛ افتادن ماهی ها را از آسمان میبینی؛ گویی از آسمان ماهی ها می بارند. مردم این پدیده طبیعی را  باران ماهی می نامند.  تنظر = شاهد = تری (میبینی)

حیرت هذه الظاهره الناس سنوات طویله فما وجدوا کھا جوابا یحدث «مطر السمک» سنویا فی جمهوریه الهندوراس فی أمریکا الوسطى

این پدیده مردم را سال های طولانی حیران کرده است و پاسخی برایش نیافته اند. باران ماهی هر سال در جمهوری هندوراس در آمریکای مرکزی رخ می دهد.

ترجمه درس سوم عربی دهم انسانی
ترجمه درس سوم عربی دهم انسانی

تحدث هذه الظاهره مرتین فی السنه أحیانا، فیلاحظ الناس غیمه سوداء عظیمه و رعد و برق و ریاح قویه و مطرأ شدیدأ لمده ساعتین أو أکثر.

این پدیده احیانا (گاهی) دوبار در سال رخ می دهد. و مردم تکه ابر سیاه بزرگی و رعد و برق و بادهایی قوی و بارانی شدید را به مدت دو ساعت یا بیشتر ملاحظه می کنند.

ثم تصبح الارض مفروشه بالاسماک، فیأخذها الناس لطبخها وتناولها. • أخذ: برداشت، برد، گرفت

سپس زمین پوشیده از ماهی ها می شود، و مردم آنها را برای پختن وخوردنش میبرند. (برمی دارند)

ترجمه درس سوم عربی دهم انسانی
ترجمه درس سوم عربی دهم انسانی

حاول العلماء معرفه سر تلک الظاهره العجیبه؛

دانشمندان برای شناخت راز آن پدیده شگفت تلاش کردند.

فأرسلوا فریقا لزیاره المکانی و التعرف على الأسماک التی تتساقط على الأرض بعد هذه الأمطار الشدیده،

و گروهی را فرستادند برای دیدن مکان و شناختن ( آگاهی یافتن از ماهی هایی که بعد از این باران های شدید بر زمین می افتند.

فوجدوا أن أکثر الأسماک المنتشره على الأرض من نوع واحد، ولکن الغریب فی الأمر أن الاسماک لیست متعلقه بالمیاه المجاوره

و دریافتند که بیشتر ماهی های پخش شده روی زمین از یک گونه هستند ولی شگفتی کار در این است که ماهی ها متعلق به آبهای مجاور نیستند.

بل میاه المحیط الأطلسی الذی یبعد مسافه مئتی کیلومتر عن محل سقوط الأسماک .

بلکه متعلق به آبهای اقیانوس اطلس هستند که به فاصله ی دویست کیلومتر از محل افتادن ماهیها دور هستند.

ما هو سبب تشکیل هذه الظاهره؟

دلیل تشکیل این پدیده چیست؟

یحدث إعصار شدید قیسحب الأسماک إلى السماء بقوه و یادها إلى مکان بعید و عندما یفقد سرعته تتساقط على الأرض

گردباد شدیدی رخ می دهد و ماهی ها را با قدرت به آسمان میکشد و به جای دوری می برد و هنگامی که سرعتش را از دست می دهد (ماهی ها بر زمین می افتند.

یحتفل الناس فی الندوراس بهذا الیوم سنویا و یسمونه «مهرجان مطر السمک».

مردم در هندوراس هرسال این روز را جشن می گیرند و آن را «جشنواره ی باران ماهی» می نامند.

همچنین ببینید: گام به گام درس سوم عربی دهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.