ترجمه درس سوم عربی یازدهم انسانی


haladars آذر 20, 1400 دقیقه مطالعه
ترجمه درس سوم عربی یازدهم انسانی

در این نوشته با ترجمه درس سوم عربی یازدهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس سوم عربی یازدهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس سوم عربی یازدهم انسانی

شگفتی های مخلوقات

تفکروا فی الخلق ولا تفگروا فی الخالق.رسول الله ( ص)

در آفرینش (خدا ) بیندیشید و درباره آفریننده نیندیشید .رسول خدا (ص)

من یتفکر فی خلق الله شاه قدره الله

هرکس در آفرینش خدا بیندیشد قدرت خدا را می بیند.

الطائر الطن ان : مرغ مگس هو أصغر طائر على الرض، طوله مسته سنتیم ترات

آن کوچکترین پرنده روی زمین است، طولش 5 سانتی متر است،

یطیر إلى العلی والسفل، وإلى الیمین والشمال، و إلى الأمام والخلف.

به طرف بالا و پایین و راست و چپ و جلو و عقب پرواز می کند.

وانطلاقه وتوقفه السیعان یثیران العجب .

وحرکت و ایستادن سریعش شگفتی را برمی انگیزد.

بنی طن انا ؛ إله خیرث طنینا یسبب سرعه حرکه جناحیه،

مرغ مگس نامیده شد زیرا صدایی به دلیل سرعت حرکت بالهایش ایجاد می کند.

فإن حاول رؤیه جناحیه لا تقبرز، أتدری لماذا؟

اگر تلاش کنی بالهایش را ببینی نمی توانی، آیا می دانی چرا؟

الله یحرک جناحیه ثانی مره تقریبا فی الثانیه الواحده

چون بالهایش را در یک ثانیه تقریبا 80 بار حرکت می دهد.

المساځ :تمساح اله طریقه غریبه فی تنظیف أسنانه،

( تمساح روشی عجیب درتمییز کردن دندانهایش دارد،

فبعد أن یتناول طعامه، یستریح على الشاطئ،

بعد از اینکه غذایش را خورد، کنار ساحل استراحت می کند

فیقترب منه نوع من الطیور باسم الأقزاق،

و یک نوع از پرندگان به اسم مرغ باران به او نزدیک می شود،

ففتح التمساح فمه فی ذلک الطائر فیه، و بدأ یقر بقایا الطعام من فمه،

وتمساح دهانش را باز می کند و آن پرنده داخلش می شود و شروع به نوک زدن (کندن ) مانده های غذا از دهانش می کند

وبعد أن ینتهی من عمله، یخرج بسلامه .

وبعد از اینکه کارش به پایان رسید سالم خارج می شود.

دوده الرض :کرم خاکی إذا أصابها ش غ قاطع، وقسمها إلى نصفین، أحدهما بلا رأس والخرز بلا ئیل،

هرگاه چیز برنده ای به آن برخورد کند و آن را به دو نیمه تقسیم کند یکی از آنها بدون سر ودیگری بدون دم

فإن هذین الصقین ینموان، لیکون کل واجی منهما دوده کامله.

این دو نیمه رشد می کنند تا هریک از آنها کرم کاملی شود.

السمک الطائر : ماهی پرنده

نوع من السماک یفر من المارکه من نیله القوی

یک نوع از ماهی هاست که با حرکت دم قوی اش از آب می پرد

ویطیز فوق سطح الماء، حیث یمد زعانفه الکبیره التی تعمل کجناحین.

وبالای سطح آب پرواز می کند، طوری که باله های بزرگش را که مانند دوبال عمل می کند، باز می کندر دراز می کند.)

ی فعل ذلک إل فرار من أعداوی . آن کار را برای فرار از دشمنانش انجام می دهد.

یطیر هذا السمک خمسا وأربعین ثانی ه، ثم ینزل إلى الماء ویدخل فیه ا

این ماهی 45 ثانیه پرواز می کند سپس به سمت آب فرود می آید و داخل آن می شود.

نقار الخشب «دارکوب طائر یر جذع الشجره بنقاره عشم رات فی الثانیه على الأقل،

 

نقار الخشب : دارکوب

طائر ینقر جذع الشجره نقاره عشق رات فی الثانیه على الأقل،

پرنده ای است که با منقارش حداقل ۱۰ بار در ثانیه تنه درخت را نوک می زند.

وهذه السعه لاتض دماغه الصغیر بسبب وجود عضوین فی رأسه لدفع الضبات:

و به دلیل وجود دو عضو درسرش برای دفع ضربه ها، این سرعت به مغزکوچکش آسیب نمی رساند:

الأول نسیج بین الجمجمه والمنقار، والثانی لسان الطار الذی یدوژداخل جمجمته.

(عضو ) اول بافتی میان جمجمه ومنقارش و(عضو )دوم زبان پرنده است که داخل جمجمه اش می چرخد. دور جمجمه اش

می پیچد

ألست نجاب الط از :سنجاب پرنده

له غشاء خاص گالمظله یفته حین یقفز من شجره إلى شجره أخرى،

پرده (پوست )خاصی مثل چتر دارد که وقتی از درختی به درختی دیگر می پرد آن را باز می کند.

ویستطیع أن یطیر أکثر من مئه وخمسین قدما فی قفزه واحده

و می تواند در یک پرش بیشتر از ۱۵۰ قدم پرواز کند.

حی الصحراء :مارصحرا

فی منتصف النهار وعندما تحرق الرمال أقدام من یسیر علیها من شده الحر،

دروسط روز وهنگامی که ماسه ها پاهای کسی را که رویش حرکت می کند از شدت گرما می سوزاند،

تضع هذه الحیه ذنبها فی الرمل، ثم تقف گالعصا . فإذا وقف طیز علیها تصیده.

این مار گمش را در ماسه قرار می دهد، سپس مثل عصا می ایستد . و هرگاه پرنده ای روی آن بایستد آن را

همچنین ببینید: گام به گام درس سوم عربی یازدهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی یازدهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. Me

    عالی بود

  2. محمد مهدی

    عالی بود