در این نوشته با ترجمه درس پنجم عربی دهم انسانی همراه شما هستیم. معنی متن درس پنجم عربی دهم انسانی در ادامه مطلب

معنی درس پنجم عربی دهم انسانی

( قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدا القلق و التکبوت ۲۰

 بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه [خداوند] آفرینش را آغاز کرد.

الدرس الخامس (درس پنجم )

هذاځلق الله )تمان: ۱۱ این خلقت خداوند است.)

الغواصون الذین ذهبوا إلى أعماق المحیط لیلا، شاهدوا مئات المصابیح الملونه التی ینبعث ضوؤها من الأسماک المضیئه

غواصانی که شبانه به اعماق (ژرفای ) اقیانوس رفتند، صدها چراغ رنگی دیدند که نورشان از ماهی های درخشنده (نورانی) فرستاده می شود.

و حول ظلام البحر إلى نهار مضیء یستطیع فیه الغواصون التقاط صور فی أضواء هذه الأسماک.

و تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کنند که غواصان در آن می توانند در نور این ماهی ها عکس بگیرند.

اکتشف العلماء أن هذه الأضواء تنبعث من نوع من البکتیریا المضیئه التی تعیش تحت عیونی تلک الأسماک.

دانشمندان کشف کرده اند که این نورها از گونهای باکتری درخشان که زیر چشمان آن ماهی ها زندگی میکنند ارسال میشود.

هل یمکن أن یستفید البشر یوما من تلک المعجزه البحریه، و یستعین بالبکتیریا المضیئه لإناره المدین؟

آیا ممکن است که روزی بشر از آن معجزه دریایی استفاده کند و بتواند برای نورانی (روشن کردن شهرها از باکتری درخشان یاری بجوید؟

ربما یستطیع ذلک، لأنه «من طلب شیئا و جد وجد.»

شاید بتواند آن را انجام دهد، زیرا هر کس چیزی را بخواهد و تلاش کند، می یابد.» (خواست و تلاش کرد، یافت.)

إن لسان القط سلاح طبی دائم، لأنه مملوء بمحدد فیه سائلا مطهره، فیلق القط جرحه عده مرات حتى یلتئم.

بی گمان، زبان گربه سلاح پزشکی همیشگی است؛ زیرا آن پر از غدههایی است که مایعی پاک کننده ترشح می کند، پس گربه زخمش را چند بار می لیسد تا بهبود یابد.

إن بعض الطیور و الحیوانات تعرف بغریزتها الأعشاب الطبیه و تعلم کیف تستعمل العشب المناسب للوقایه من الأمراض المختلفه؛ وقد دلت هذه الحیوانات الإنسان على الخواص الطبیه لکثیر من النباتات البریه و غیرها.

بی گمان برخی از پرنده ها و حیوانات با غریزه خود گیاهان دارویی را می شناسند و می دانند چگونه گیاه مناسب را برای پیشگیری از بیماریهای گوناگون به کار ببرند؛ و این حیوانات انسان را به خواص درمانی (پزشکی) بسیاری از گیاهان صحرایی و غیره راهنمایی کرده اند.

إن أغلب الحیوانات إضافه إلى امتلاکها لغه خاصه بها، تملک لمحه عامه تستطیع من خلالها أن تتفاهم مع بعضها،

بی گمان بیشتر حیوانات افزون بر داشتن زبانی مخصوص به خود؛ زبانی عمومی دارند که به واسطه آن می توانند یکدیگر را بفهمند

فللغراب وث یدر به بقیه الحیوانات حتى تبتعد سریعا عن منطقه الخطر، فهو بمنزله جاسوس من جواسیس الغابه.

پس کلاغ صدایی دارد که با آن به سایر حیوانات هشدار می دهد تا به سرعت از منطقه خطر دور شوند، پس آن مانند جاسوسی از جاسوسان جنگل است.

البط غده بالقرب من ذنبها تحتوی زیتا خاصا تنشره على جسمها فلا یتأثر بالماء.

اردک نزدیک مش غده ای دارد که روغن خاصی را در بردارد که آن را روی بدنش پخش می کند پس بدنش تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد.

تستطیع الحرباء أن دیر عینیها فی اتجاهات مختلفه دون أن تحرک راسها و هی تستطیع أن ترى فی اتجاهین فی وقت واحد

آفتاب پرست می تواند چشمانش را در جهت های مختلف بچرخاند بدون اینکه سرش را حرکت دهد و آن می تواند در یک زمان (همزمان) در دوطرف ببیند.

لا تتحرک عین البومه، فإنها ثابته، ولکنها تعوض هذا النقص بتحریک رأسها فی کل جهه و تستطیع أن تدیر رأسها مئتین و سبعین درجه دون أن تحرک جسمها. 

چشم جغد حرکت نمی کند، و آن ثابت است، ولی او این نقص را با حرکت دادن سرش در هر جهتی جبران می کند و میتواند که سرش را ۲۷۰ درجه بچرخاند بدون این که بدنش را حرکت دهد.

همچنین ببینید: گام به گام درس پنجم عربی دهم انسانی

برای مشاهده سایر دروس ترجمه عربی دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.