در این نوشته با ترجمه و معنی الاربعینیات صفحه 34 عربی نهم همراه شما هستیم.

ترجمه و معنی الاربعینیات صفحه 34 عربی نهم

(گفت و گوهایی مربوط به راهپیمایی اربعین)
– أَ یُمکِنُ أَنْ تَرجِعَ قَلیلاً؟– لا بَأسَ.
آیا امکان دارد کمی برگردی؟– اشکالی ندارد.
– عَفواً؛ أَ تُعطینی مَکاناً حَتّیٰ أَجْلِسَ هُنا؟– نَعَمْ؛ تَفَضَّلْ.
ببخشید؛ آیا جایی به من می دهی تا این جا بنشینم؟– بله؛ بفرما.
– هَلْ یَسُدّونَ بابَ الْحَرَمِ هٰذِهِ اللَّیلَهَ؟– نَعَم.
آیا امشب در حرم را می بندند؟– بله
– عَفواً أَینَ مَوقِفُ سَیّاراتِ الْحَرَمِ؟– خَلفَ هٰذَا الْبِناءِ.
– ببخشید پارکینگ حرم کجاست؟– پشت این ساختمان است.
– هَل توجَدُ سَیّاراتٌ لِلْعَتَبَهِ لِلذَّهابِ إلیٰ سامَرّاء؟– لا، مَعَ الْأَسَفِ.
– آیا برای رفتن به سامرا، ماشین های حرم هست؟– نه، متأسّفانه.
– أَ یُمکِنُ أَنْ تُساعِدَنی؟– لا بَأسَ. أَنا فی خِدمَتِکَ.
– آیا امکان دارد به من کمک کنی؟– اشکالی ندارد. من در خدمتت هستم.
– أَینَ الْحَرَمُ؟– عَلَی الْیَمینِ.
– حرم کجاست؟– سمت راست.
– أَیُّ جِهَهٍ بِلا ازْدِحامٍ؟– هٰذِهِ الْجِهَهُ، عَلَی الْیَسارِ.
کدام جهت شلوغ نیست؟– این جهت، سمت چپ.
– مِنْ أَینَ أَشتَی شاحِنَ الْجَوّالِ؟– مِنْ ذٰلِکَ الْمَحَلِّ.
– از کجا شارژر موبایل را بخرم؟– از آن مغازه.
– أَ یُمکِنُ أَنْ تُعطیَنی شاحِنَ الْجَوّالِ؟– تَفَضَّلْ.
– آیا امکان دارد شارژر موبایل را به من بدهی؟– بفرما.
ترجمه و معنی الاربعینیات صفحه 34 عربی نهم

برچسب شده در: