در این نوشته با ترجمه و معنی الاربعینیات صفحه 46 عربی هشتم همراه شما هستیم.

ترجمه و معنی الاربعینیات صفحه 46 عربی هشتم

الَذَّهابُ إلیّ النجفِ اأَشرَف
رفتن به سوی نجف اشرف
أَریدُ أَن نذهَب إلَی النَّجَفِأَتَذهَبُ بِالحافِلَهِ أَم بِسَیّارَه الأُجرَه
می خواهم به نجف برومآیا با اتوبوس می روی یا باتاکسی
أَذهَبُ بِالحافِلَهِمَوقِفُ الحافِلاتِ أَمامَکَ
با اتوبوس می رومایستگاه اتوبوس ها روبرویت است
مَعَ مَن جِعئتَجِعئتَ مَعَ أسرَتی وأُسرَهِ عَمّی وَ خالی
همراه چه کسی امده ای؟با خانواده ام، خانواده ی عمویم و دایی ام امده ام
مَتی نَصلٌ إلی الحَرَم؟نَصِل فی الساعهِ التاسِعَه و النصفِ
کی به حرم می رسیمدر ساعت نه و نیم می رسیم
کَم مَرَهٌ حَضَرتَ فی مَسیرَهی الأربعین؟حَضَرت لِأوَّل مَرَه
چند بار در راهپیمایی اربعین حاضر شدی؟برای اولین بار حاضر شدم
أَنصَحُکَ أن تَذهب إلی وادی السّلاملا أدری ما وادی السّلام
پیشنهاد می کنم که به وادی السلام بروینمی دانم چیست وادی السلام؟
مِن أکبَرِمَقابِر العالم فیها مَراقِدٌ بَعض الأنبیاءأی نَبیّ مَدفون هُناک؟
از بزرگ ترین قبرستان های جهان است که در آن مرقد بعضی پیامبران استکدام پیامبر در آنجا دفن شده است؟
هودٌ وَ صالِحٌ_
هود و صالح_
ترجمه و معنی الاربعینیات صفحه 46 عربی هشتم

برچسب شده در: