آپدیت

ترجمه و معنی درس 7 عربی هفتم

در این نوشته با ترجمه و معنی درس 7 عربی هفتم همراه شما هستیم.

ترجمه و معنی درس 7 عربی هفتم

الْأُسْرَهُ النّاجِحَهُ

خانواده موفق

السَّیِّدُ زارِعیّ فَلّاحٌ و زَوْجَتُهُ فَلّاحهٌ. هُما ساکِنانِ مَعَ أولادِهِما فی قَریَهٍ. عارِفٌ أکبَرُ مِنَ الْأخَوَیْنِ وَ سُمیَّهُ أکْبَرُ مِنَ الْأُخْتَیْنِ. هُمْ أُسْرَهٌ ناجِحَهٌ. بَیتُهُمْ نَظیفٌ وَ بُسْتانُهُم مَمْلوءٌ بِأشْجارِ الْبُرتُقالِ وَ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ وَ التُّفّاحِ.

آقای زارعی کشاورز است و همسرش کشاورز است. آن ها با فرزندانشان در روستا زندگی می کنند. عارف بزرگ تر از دو برادرش است و سمیه بزرگ تر از دو خواهرش است. آن ها خانواده موفقی هستند. خانه شان تمییز است و باغشان پر از درخت های پرتقال و انگور و انار و سیب است.

                                    حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدِ وَ الْأَوْلادِ

                                   گفتگوی بین پدر و پسران

الْوالِد: أیْنَ ذَهَبْتَ یا عارِفُ؟                         عارف: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ صادِقٍ وَ حامِدٍ.

پدر: ای عارف کجایی؟                                 عارف: به خانه ی پدربزرگ و مادربزرگ با صادق و حامد.

الْوالِد: کَیْفَ رَجَعْتُما یا صادِقُ وَ یا حامِدُ؟       الْأخَوانِ: بِالسَّیّارَهِ.

پدر: ای صادق و ای حامد چطور برگشتید؟     دو برادر: با خودرو.

الْوالِد: لِماذا ذَهَبْتُمْ أیُّها الْوْلادُ؟                    الْأخْوَه: لِمُساعَدَهِ جَدِّنا.

پدر: ای پسران چرا رفتید؟                          برادران: برای کمک به پدربزرگمان

                                   حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدَهِ وَ الْبَناتِ

                                گفتگوی بین مادر و دختران

الْوالِدَه: أیْنَ ذَهَبْتِ یا سُمَیَّهُ؟                        سُمَیّه: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ شَیْماءَ وَ نَرْجِسَ.

مادر: ای سمیه کجا رفتی؟                            سمیه: به خانه ی پدربزرگ و مادربزرگ با شیما و نرگس.

الْوالِدَه: کَیْفَ رَجَعْتُما یا شَیْماءُ وَ یا نَرْجِسُ؟     الْأُخْتانِ: بِالسَّیّارَهِ.

مادر: ای شیما و ای نرگس چگونه برگشتید؟    دو خواهر: با خودرو.

الْوالِدَه: لِماذا ذَهَبْتُنَّ أیَّتُها الْبَناتُ؟                 الْأخَوات: لِمُساعَدَهِ جَدَّتِنا.

مادر: ای دختران چرا رفتید؟                          خواهران: برای کمک به مادربزرگمان

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه