جواب آزمایش صفحه ۱۲۵ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب آزمایش صفحه ۱۲۵ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه ۱۲۵ آزمایشگاه دهم

آیا کاتالیزگرهای زیستی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند؟

شرح آزمایش:

کبد:

بزرگترین غده بدن است و بعد از پوست بزرگترین عضو بدن است که در زیر پرده دیافراگم قرار گرفته است. کبد در بسیاری از اعمال متابولیکی بدن از جمله پروتئین سازی و سم زدایی شرکت دارد. کبد از اندام های مهم و حیاتی بدن است پشت دندها در قسمت فوقانی راست شکم قرار دارد. حدوداً ۱۵۰۰ گرم وزن دارد و بدون آن ادامه حیات غیرممکن است.

مهمترین وظایف کبد شامل متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی، ذخیره و فعال کردن ویتامین ها و حفاظت در برابر سیل مواد مضری که به خون سرازیر می شوند، است. کبد یکی از اعضای بسیار مهم بدن است که خون را تصفیه می کند. همچنین صفرا تولید میکند. نمکهای صفراوی برای هضم و جذب چربی و ویتامین های محلول در چربی استفاده میشوند و محصول نهایی تخریب گویچه های قرمز در کبد ترکیب شده و از طریق صفرا دفع می شود. مصرف بی رویه قندها و مکمل های گیاهی بدون نظر پزشک، وزن اضافی، مصرف نوشابه ها، برخی داروها و الکل می تواند باعث اختلالات کبدی گردد.

کبد چرب:

کبد چرب یک التهاب کبدی است که در اثر تجمع بیش از اندازه چربی در بافت کبد ایجاد می شود. در این بیماری تجمع بیش از حد چربی در کبد، گاه باعث اختلال در فعالیت طبیعی بافت کبد می گردد که می تواند سیر پیشرونده پیدا کند. اگرچه علت اصلی بیماری کبد چرب مشخص نیست، ولی به نظر می رسد این بیماری ارتباط نزدیک با برخی بیماری های متابولیک دارد که از آن جمله : چاقی ، افزایش کلسترول وتری گلیسرید خون و دیابت را می توان نام برد. در درمان کبد چرب، کنترل این بیماری های زمینه ای بسیار مؤثر می باشد.

از سوی مصرف زیاد انرژی باعث خواهد شد کبد نتواند سوخت و ساز طبیعی را انجام دهد و در نتیجه انرژی اضافی به صورت چربی در کبد ذخیره شود. بیماری کبد چرب اغلب افراد را در سنین میانسالی مبتلا می کند. اکثر بیماران از افزایش وزن و چاقی به ویژه چاقی شکمی رنج می برند. همچنین می توانند دچار افزایش چربی های خون بوده و یا از مبتلایان به دیابت باشند.

کاتالاز:

کاتالاز آنزیمی است که تقریباً در همه موجودات زنده یافت میشود. این آنزیم آب اکسیژنه را به اکسیژن و آب تجزیه میکند. این آنزیم یکی از مهم ترین آنزیمها در محافظت از سلول در مقابل اکسیداسیون به وسیله آب اکسیژنه را دارد. این آنزیم یکی از آنزیمهایی است که دارای قدرت تجزیه بالا میباشد، به طوری که یک مولکول کاتالاز قادر به تجزیه میلیون ها مولکول آب اکسیژنه به آب و اکسیژن در هر ثانیه می باشد. کاتالاز مادهای است که از چهار زنجیرههای پلی پپتیدی تشکیل که هر کدام دارای بیش از ۴۴۰ آمینو اسید است. حالت مطلوب برای PH کاتالاز انسان تقریباً هفت است. آب اکسیژنه یک اکسنده متداول است. ترکیبی بسیار سمی که به هر علتی ممکن است درون سلول ایجاد شود و کاتالاز برای خنثی کردن این ترکیب سمی واکنش بالا را انجام دهد. به مرور آب اکسیژنه تجزیه و تبدیل به آب و اکسیژن می گردد.

۲H2O2  →  2H2O + O2

در یاخته های جگر، اندامکی به نام پراکسیزوم وجود دارد که حاوی آنزیم کانالاز است. آنزیم کاتالاز جنس پروتئینی دارد و هیدروژن پراکسیدی را که طی سوخت و ساز بدن به عنوان یک ماده ی دفعی سمی تولید می شود، به آب و اکسیژن تبدیل می کند. حرارت دادن قطعات جگر سبب تغییر ساختار سه بعدی آنزیم پروتئینی کاتالاز می شود. در نتیجه تغییر این آنزیم، عملکرد این آنزیم برای تجزیه ی هیدروژن پراکسید انجام نشده یا به شدت کاهش می یابد. با قرار دادن قطعات جگر در استوانه های مدرج حاوی آب اکسیژنه در صورت وجود کاتالاز کافی ، واکنش انجام و آب و اکسیژن تولید و ارتفاع سطح درون لوله ها افزایش می یابد. در قطعات جگر پخته شده، با تغییر ساختار سه بعدی آنزیم، عملکرد کاتالاز به شدت کاهش می یابد. اما در استوانه ی مدرج حاوی جگر خام، فعالیت بیشتری از این آنزیم مشاهده می شود. چرا که به دلیل حرارت داده نشدن، ساختار آنزیم سالم است و می تواند تجزیه هیدروژن پراکسید با شدت انجام دهد. از طرف دیگر بیش ترین شدت واکنش در استوانه ی مدرج حاوی جگر خام له شده دیده می شود. چرا که له شدن، سبب خروج سریع تر کاتالاز از سلول ها به دلیل تخریب سلولی می شود و واکنش ، سریع تر انجام می شود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه