در این نوشته با جواب آزمایش صفحه 55 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش صفحه 55 علوم سوم

وسایل لازم: آینه، ورق آلومینیم و مقوا
تکه ای از ورق آلومینیم را چروک کنید و آن را روی مقوا بچسبانید.
مانند شکل، یک بار آینه و بار دیگر ورق آلومینیم چروک را در مقابل نور خورشید قرار دهید.
درباره ی مشاهدات خود با دوستانتان گفت و گو کنید.
بیشتر اجسام وقتی نور به آنها می تابد، آن را بازتاب می دهند.
اگر نور به سطح صاف و صیقلی مانند آینه برخورد کند، به طور منظم بازتاب می شود. اما وقتی به سطح ناصاف و غیر صیقلی مانند ورق آلومینیم چروک برخورد کند به طور نامنظم بازتاب می شود.
آزمایش را با اجسام مختلف تکرار کنید و آنها را مطابق جدول زیر در دو دسته ی مختلف قرار دهید.

image 537

برچسب شده در: