در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 109 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 109 علوم هفتم

وسایل و مواد: روغن مایع، آب میوه، آب سبزی، پودر تخمۀ آفتابگردان، کاغذ

روش آزمایش:

1- قطعه‌ای کوچک از کاغذ را با روغن مایع چرب کنید. چه تغییری در کاغذ ایجاد می‌شود؟

شفاف می‌شود.

2- اکنون این کار را با مواد دیگر انجام دهید. با کدام یک، حالت کاغذ شما مانند آزمایش قبل می‌شود؟ چرا؟

پودر تخمه‌ٔ آفتاب گردان؛ زیرا تخمه‌ی آفتابکگردان نیز چربی دارد.

برچسب شده در: