در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 13 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 13 علوم هشتم

مواد و وسایل
شمع، بشر، کبریت، چند ظرف شیشه‌ای، زمان‌سنج، استوانۀ مدرج، آب
روش اجرا
الف) یک شمع بردارید و با کبریت آن را روشن کنید. سپس، یک ظرف را وارونه روی آن قرار دهید و بلافاصله زمان‌سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می‌کشد تا شمع خاموش شود، اندازه گیری و یادداشت کنید.
ب) فعالیت قسمت «الف» را با چند ظرف شیشه‌ای گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای راحتی کار، ظرف‌های شیشه‌ای را شماره گذاری کنید).

image 12
شماره ظرفحجم هوای درون ظرف (میلی‌لیتر)زمان لازم خاموش شدن شمع (ثانیه)
(1)100ml10s
(2)200ml20s
(3)300ml30s
(4)400ml40s
(5)500ml50s
جواب آزمایش کنید صفحه 13 علوم هشتم

پ) حجم هوای درون هر یک از ظرف‌ها را اندازه گیری و جدول بالا را پرکنید.
ت) داده‌های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.

جواب آزمایش کنید صفحه 13 علوم هشتم
جواب آزمایش کنید صفحه 13 علوم هشتم

ث) پیش‌بینی کنید اگر حجم ظرفی 3000 میلی‌لیتر (3 لیتر) باشد، چند ثانیه طول می‌کشد تا شمع خاموش شود.


چون داده‌ها تقریبی هستند و گرد شده‌اند تقریباً 300 ثانیه (5 دقیقه) طول می‌کشد تا شمع خاموش شود.


ج) در یک آزمایش بررسی کنید، تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.


دو شمع با طول‌های 20 و 10 سانتی‌متر را زیر بشر 200 سی‌سی قرار می‌دهیم پس از چند ثانیه هر دو شمع با هم خاموش می‌شوند.


نتیجه‌گیری: زمان لازم برای خاموش شدن یا روشن ماندن شمع‌ها به مقدار اکسیژن بستگی دارد.

برچسب شده در: