جواب آزمایش کنید صفحه ۱۳۶ علوم هفتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه ۱۳۶ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۳۶ علوم هفتم

وسایل و مواد: کلیهٔ سالم گوسفند، تیغ جراحی (اسکالپل)، گُمانه (سوند)

روش آزمایش:
– ابتدا بخش‌های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید.
– پوشش نازک کلیه را جدا کنید و از طول، آن را برش دهید.
– بخش‌های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید.

– بخش‌های قشری و مرکزی را با هم مقایسه کنید.

بخش قشری تیره‌تر و بخش مرکزی روشن‌تر است. بخش مرکزی، هرمی شکل است. قاعده‌ٔ هر هرم به طرف قشر کلیه و راس آن به طرف مرکز کلیه (لگنچه) است. انشعابات سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها این هرم‌ها را فرا می‌گیرد. بخش قشری، بخش مرکزی را در برگرفته است و در آن انشعابات سرخرگ‌ها، سیاهرگ‌ها و قسمت اصلی نفرون‌ها (واحدهای تصفیه کلیه) دیده می‌شود.

– لگنچه چه مشخصاتی دارد؟ سوراخ وسط آن به کجا وصل می‌شود؟

لگنچه کلیه در واقع نقطه آغاز سیستم جمع کننده می‌باشد و ساختمان آن به گونه‌ای است که ادرار را به راحتی جمع‌آوری و منتقل می‌کند. هنگامی که ادرار لگنچه کلیه را ترک می‌کند، به هیچ وجه در ترکیب و مقدار آن تغییری حاصل نمی‌شود. سوراخ وسط لگنچه به میزنای متصل است.

جواب آزمایش کنید صفحه 136 علوم هفتم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه