جواب آزمایش کنید صفحه ۱۸ علوم هشتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه ۱۸ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۸ علوم هشتم

مواد و وسایل
چند حبه قند، شمع، شیشۀ ساعت، پنس، کبریت، خاک باغچه (مرطوب)

جواب آزمایش کنید صفحه 18 علوم هشتم
جواب آزمایش کنید صفحه ۱۸ علوم هشتم

روش اجرا
الف) یک حبه قند را با استفاده از پنس روی شعلۀ شمع بگیرید و صبر کنید تا شروع به سوختن کند.


ب) حبه قند در حال سوختن را از شعله دور کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟


قند ابتدا گرم شده و به رنگ قهوه‌ای در می‌آید و ذوب می‌شود و پس از بیرون آوردن از شعله سرد شده و جامد می‌شود.


پ) یک حبه قند دیگر بردارید و آن را به خاک مرطوب باغچه آغشته کنید. سپس آن را روی شعلۀ شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند.


ت) حال حبه قند را از شعلۀ شمع دور کنید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟


قند با سرعت بیشتری می‌سوزد و ذوب می‌شود.


ث) از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


نتیجه می‌گیریم که خاک مرطوب گلدان نقش کاتالیزگر (آنزیم) را دارد و کمک می‌کند سوختن آسان‌تر انجام شود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها