جواب آزمایش کنید صفحه ۲۹ علوم هفتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه ۲۹ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه ۲۹ علوم هفتم

آزمایش کنید ۱

وسایل و مواد: باتری، لامپ ۱/۵ ولتی، چند تکه سیم، لیوان، سکه، خط‌کش پلاستیکی، چوبی و فلزی، قوطی یا پوش برگ (فویل) آلومینیمی، پارچۀ نخی و بشقاب سرامیکی
روش آزمایش
۱- یک مدار الکتریکی ساده بسازید.

۲- رسانایی الکتریکی مواد ذکر شده را بررسی، و نتیجۀ مشاهدات خود را یادداشت کنید.

مواد رسانای الکتریکی: سکه، قوطی یا فویل آلومینیمی، خط‌کش فلزی.

مواد نارسانای الکتریکی: لیوان، خط‌کش پلاستیکی، چوبی، پارچه نخی، بشقاب سرامیکی.

آزمایش کنید ۲

وسایل و مواد: چند رشته سیم نازک فلزی، نخی و پلاستیکی، قلاب، پایه و گیره فلزی و چند وزنۀ ۱۰۰ گرمی

جواب آزمایش کنید صفحه 29 علوم هفتم
جواب آزمایش کنید صفحه ۲۹ علوم هفتم

روش آزمایش
۱- یک رشته سیم مسی را مطابق شکل به گیره ببندید.

۲- یک وزنۀ ۱۰۰ گرمی را از آن آویزان، و تعداد وزنه‌ها را کم کم اضافه کنید. این عمل را تا آنجا ادامه دهید که رشتۀ سیم پاره شود.

۳- آزمایش را برای رشته سیم‌های دیگر تکرار کنید (قطر رشته سیم‌ها باید یکسان باشد).

۴- نتیجۀ مشاهدات خود را روی نمودار رسم، و نتایج را مقایسه کنید.

نتیجه می‌گیریم که استحکام فلزات بیشتر از سایر مواد است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه