در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 43 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 43 علوم هشتم

مواد  و  وسایل
سه قطعه استخوان مشابه مرغ ، چراغ الکلی، سرکه
روش اجرا : یک قطعه از استخوان ها را در سرکه بیندازید و بگذارید چند روزی بماند. قطعه دیگر را روی شعله نگه دارید تا بسوزد؛ قطعه سوم را بدون تغییر نگه دارید. سپس سه استخوان را از لحاظ  نرمی و شکنندگی با هم مقایسه کنید.
۱- کدام استخوان استحکام بیشتری دارد؟

کلسیم وفسفر باعث استحکام استخوان در برابر فشار می شود استخوان تازه وسالم، استحکام بیشتری دارد .
۲- کدام استخوان نرم تر است؟ چرا؟

استخوانی که در اسید بوده کلسیم وفسفر را از دست داده و به راحتی خم می شود.
۳- کدام استخوان شکننده تر است؟ چرا؟

استخوانی که می سوزد پروتئین خود را از دست می دهد و راحتر می شکند.

برچسب شده در: