جواب آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم


haladars بهمن 29, 1400 دقیقه مطالعه
جواب آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم

در سه ظرف مشابه به طور جداگانه، آب سرد، آب معمولی و آب گرم بریزید. دست راست را در آب گرم و دست چپ را در آب سرد قرار دهید و حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید. حال هر دو دست را بیرون آورید و در آب معمولی قرار دهید و احساس خود را بیان کنید.

وقتی دست خود را در آب گرم قرار می‌دهیم دمای سطحی پوست زیاد می‌شود. وقتی دما زیاد شود یعنی انرژی گرمایی گرفته‌ایم.

وقتی دست خود را در آب سرد قرار می‌دهیم دمای سطحی پوست کاهش می‌یابد. وقتی دما پایین می‌آید یعنی انرژی گرمایی از دست داده‌ایم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه