جواب آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 83 علوم هفتم

در سه ظرف مشابه به طور جداگانه، آب سرد، آب معمولی و آب گرم بریزید. دست راست را در آب گرم و دست چپ را در آب سرد قرار دهید و حدود ۳۰ ثانیه صبر کنید. حال هر دو دست را بیرون آورید و در آب معمولی قرار دهید و احساس خود را بیان کنید.

وقتی دست خود را در آب گرم قرار می‌دهیم دمای سطحی پوست زیاد می‌شود. وقتی دما زیاد شود یعنی انرژی گرمایی گرفته‌ایم.

وقتی دست خود را در آب سرد قرار می‌دهیم دمای سطحی پوست کاهش می‌یابد. وقتی دما پایین می‌آید یعنی انرژی گرمایی از دست داده‌ایم.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.