در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 84 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 84 علوم هشتم

هدف آزمایش: نقش باتری در یک مدار ساده
مواد و وسایل:  دو قطعه سیم نازک، باتری، 1/5 ولتی، چسب نواری یا لنت
روش  اجرا
1- با استفاده از وسایل داده شده مداری تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید.

2یک قطعه سیم را حذف کنید و سپس با وسایل موجود مدار جدیدی تشکیل دهید و لامپ را روشن کنید.

3- در گروه خود درباره نقش باتری، سیم های رابط و لامپ در مدار بحث کنید.

باتری انرژی لازم برای حرکت الکترون را به مدار می دهد سیم مسی رسانای خوبی برای الکترون می باشد لامپ الکترون ها را دریافت کرده وتبدیل به نور و گرما می کند

برچسب شده در: