جواب آزمایش کنید صفحه 85 علوم هفتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 85 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 85 علوم هفتم

وسایل و مواد: لیوان، دماسنج، میخ نسبتاً بزرگ و انبرک یا دم باریک
روش آزمایش
1- لیوان را تا نیمه از آب سرد پر کنید و دمای آن را اندازه بگیرید.
2- میخ را به کمک انبرک روی شعله اجاق قرار دهید و پس از داغ شدن، داخل لیوان بیندازید.
3- دوباره دمای آب را اندازه بگیرید.
4- نتیجه مشاهده خود را گزارش کنید. 

میخ گرما از دست میدهد و آب گرما میگیرد

در این آزمایش دمای آب چگونه تغییر کرده است؟ دمای میخ چطور؟ آب انرژی از دست داده است یا میخ؟ کدام یک انرژی گرفته‌اند؟

 دمای آب نسبت به قبل بیشتر و دمای میخ کمتر شده است میخ انرژی از دست میدهد و آب انرژی جذب کرده است.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.