در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 89 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 89 علوم هفتم

وسایل و مواد: لیوان، دماسنج، میخ نسبتاً بزرگ و انبرک یا دم باریک
روش آزمایش
1- لیوان را تا نیمه از آب سرد پر کنید و دمای آن را اندازه بگیرید.

2- میخ را به کمک انبرک روی شعله اجاق قرار دهید و پس از داغ شدن، داخل لیوان بیندازید.

3- دوباره دمای آب را اندازه بگیرید.

4- نتیجه مشاهده خود را گزارش کنید. 

میخ گرما از دست میدهد و آب گرما میگیرد

در این آزمایش دمای آب چگونه تغییر کرده است؟ دمای میخ چطور؟ آب انرژی از دست داده است یا میخ؟ کدام یک انرژی گرفته‌اند؟

وقتی میخ داغ را درون آب سرد بشر (لیوان) بیاندازیم در آن لحظه آب اطراف میخ شروع به جوشیدن می‌کند و ناگهان قطع می‌شود. چون دمای میخ حدوداً به 100 درجه رسیده است در لحظه تماس با آب سرد 20 درجه می‌شود. در نتیجه به صورت ناگهانی میخ گرمای خود را به آب می‌دهد و ما جوشش را می‌بینیم. ولی بعد از چند دقیقه میخ و آب هر دو به یک دما رسیده‌اند. دمای آب بالا رفته است ولی دمای میخ پایین آمده است. میخ انرژی را به شکل گرمایی از دست داده است و آب انرژی گرفته است و هم دما می‌شوند یعنی به دمای تعادل می‌رسند.

برچسب شده در: