جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم هفتم


haladars بهمن 29, 1400 دقیقه مطالعه
جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم هفتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم هفتم

وسایل و مواد: سه میله هم طول و هم ضخامت از جنس مس، فولاد یا آهن و شیشه، شمع، کبریت، سه پایه و پارافین.

روش آزمایش
1- به کمک پارافین به سر میله‌ها، چوب کبریت بچسبانید.
 
2- مطابق شکل سر دیگر میله‌ها را روی شعله قرار دهید.
 
3- مدتی صبر کنید تا چوب کبریت‌ها بیفتند.

4- نتیجه مشاهدات خود را بنویسید و درباره آن گفت‌وگو کنید. در این آزمایش کدام میله سریع‌تر از بقیه گرما را منتقل می‌کند؟
 
به مس زودتر از بقیه می‌افتد. بعد چوب کبریت متصل به آلومینیوم می‌افتد و بعد چوب کبریت متصل به آهن

کدام میله گرما را بسیار کند منتقل می‌کند؟

 میله مسی سریع‌تر از بقیه گرما را منتقل می‌کند و میله آهنی گرما را بسیار کند منتقل می‌کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه