جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم هفتم

در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 87 علوم هفتم

وسایل و مواد: سه میله هم طول و هم ضخامت از جنس مس، فولاد یا آهن و شیشه، شمع، کبریت، سه پایه و پارافین.

روش آزمایش
1- به کمک پارافین به سر میله‌ها، چوب کبریت بچسبانید.
 
2- مطابق شکل سر دیگر میله‌ها را روی شعله قرار دهید.
 
3- مدتی صبر کنید تا چوب کبریت‌ها بیفتند.

4- نتیجه مشاهدات خود را بنویسید و درباره آن گفت‌وگو کنید. در این آزمایش کدام میله سریع‌تر از بقیه گرما را منتقل می‌کند؟
 
به مس زودتر از بقیه می‌افتد. بعد چوب کبریت متصل به آلومینیوم می‌افتد و بعد چوب کبریت متصل به آهن

کدام میله گرما را بسیار کند منتقل می‌کند؟

 میله مسی سریع‌تر از بقیه گرما را منتقل می‌کند و میله آهنی گرما را بسیار کند منتقل می‌کند.
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.