در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 91 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 91 علوم هفتم

وسایل و مواد: سه میله هم طول و هم ضخامت از جنس مس، فولاد یا آهن و شیشه، شمع، کبریت، سه پایه و پارافین.

image 143

روش آزمایش
1- به کمک پارافین به سر میله‌ها، چوب کبریت بچسبانید.

2- مطابق شکل سر دیگر میله‌ها را روی شعله قرار دهید.

3- مدتی صبر کنید تا چوب کبریت‌ها بیفتند.

4- نتیجهٔ مشاهدات خود را بنویسید و دربارهٔ آن گفت‌وگو کنید. در این آزمایش کدام میله سریع‌تر از بقیه گرما را منتقل می‌کند؟ کدام میله گرما را بسیار کند منتقل می‌کند؟

به مس زودتر از بقیه می‌افتد. بعد چوب کبریت متصل به آلومینیوم می‌افتد و بعد چوب کبریت متصل به آهن
میله مسی سریع‌تر از بقیه گرما را منتقل می‌کند و میله‌ٔ آهنی گرما را بسیار کند منتقل می‌کند.

برچسب شده در: