در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 93 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 93 علوم هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه 93 علوم هفتم
جواب آزمایش کنید صفحه 93 علوم هفتم

وسایل و مواد: یک ظرف شیشه‌ای نشکن، منبع گرما (شمع یا چراغ گاز یا چراغ الکلی)، قطره‌چکان، جوهر
روش آزمایش
۱- تا سه چهارم ظرف شیشه‌ای را با آب پر کنید و آن را مطابق شکل روی شعله قرار دهید.

۲- با قطره چکان، چند قطره جوهر در یک طرف ظرف بریزید.

۳- به مسیر حرکت جوهر توجه، و مشاهدات خود را به طور دقیق یادداشت کنید. 

مشاهده می‌کنیم جوهر از بالای ظرف به سمت پایین می‌آید سپس به طرف قسمتی از ظرف که بالای شمع قرار دارد رفته، دوباره به سمت بالا می‌رود و حرکت چرخشی پیدا می‌کند و به تدریج جوهر در کل آب پخش می‌شود.

۴- در گروه خود دربارهٔ علت رفتار مشاهده شده، بحث کنید.

وقتی آب را از پایین گرم می‌کنیم، مولکول‌های آن تندتر حرکت می‌کنند و بیشتر از هم دور می‌شوند؛ یعنی آب منبسط می‌شود. در نتیجه چگالی آن کم می‌شود و به طرف بالا رانده  می‌شود. در این هنگام آب خنک‌تر، جای آبی را می‌گیرد که گرم شده و به طرف بالا رفته است  با تکرار این فرایند، همهٔ آب گرم می‌شود. 

علت این است که مولکول‌های قسمتی از آب که نزدیک شمع هستند زودتر از بقیه قسمت‌ها گرم شده، سبک می‌شوند و به سمت بالا می‌روند و آب قسمت دیگر ظرف که خنک‌تر است، جای آن را می‌گیرد. به این ترتیب گرما به روش همرفت منتقل می‌شود.

برچسب شده در: