در این نوشته با جواب آزمایش کنید صفحه 96 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش کنید صفحه 96 علوم هفتم

وسایل و مواد: دو قوری یا لیوان کاملاً یکسان که رنگ یکی تیره و دیگری سفید باشد، دو دماسنج و یک فلاسک (دمابان) آب داغ.

روش آزمایش
1- در هر یک از لیوان‌ها یا قوری‌ها، مقدار مساوی آب داغ بریزید و با دماسنج دمای آنها را اندازه‌گیری کنید.
2- هر 5 دقیقه دمای آب درون ظرف‌ها را اندازه‌گیری کنید و نمودار دما را بر حسب زمان برای هر یک از ظرف‌ها رسم کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

لیوان تیره رنگ نسبت به لیوان سفید رنگ گرمای بیشتری جذب می‌کند و دمای آب درون آن زودتر پایین می‌آید. بنابراین آب داغ در لیوان تیره رنگ زودتر و آب داغ در لیوان سفید رنگ دیرتر سرد می‌شود. نتیجه می‌گیریم سطح تیره انرژی تابشی بیشتری جذب می‌کند.

پاسخ کوتاه:قوری تیره رنگ زودتر تمای آن پایین می آید زیرا گرما را زوتر به طریق تابشی از دست میدهد.

برچسب شده در: