در این نوشته با جواب آزمایش 12 صفحه 33 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 12 صفحه 33 آزمایشگاه یازدهم

1) سرعت حرکت میله یا لوله آلومینیومی روی دو میله موازی به چه عامل هایی بستگی دارد؟

قدرت میدان مغناطیسی، شدت جریان الکتریکی

2) اساس کار موتورهای الکتریکی را با توجه به نتایج این آزمایش، توضیح دهید.

موتور الکتریکی از دو سیم پیچ تشکیل شده. سیم پیچ ثابت که به سمت بیرون است استاتور و سیم پیچ متحرک که در مرکز جای دارد روتور می گویند. در آرمیچرهای کوچک، به جای استاتور، آهنربای ثابت قرار می گیرد