در این نوشته با جواب آزمایش 13 صفحه 34 آزمایشگاه یازدهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 13 صفحه 34 آزمایشگاه یازدهم

چرا هنگامی که یک آهنربای قوی را از درون یک لوله مسی یا آلومینیومی قائم رها می کنیم به کندی سقوط می کند؟

چون مس رسانا است جریان گردابی (فوکو) به وجود می آید و قانون لنز است که وقتی آهنربا در حال سقوط است شار مغناطیسی تغییر می کند این تغییر شار در لوله مسی جریانی را به وجود می آورد که مخالفت می کند با تغییر شار.