جواب آزمایش ۱۵ صفحه ۷۰ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۱۵ صفحه ۷۰ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۱۵ صفحه ۷۰ آزمایشگاه یازدهم

۱) بیشترین ارتفاع حباب مربوط به کدام بشر است؟ چرا؟

چون کاتالاز در محیط خنثی ساختار ثابت دارد و بیشترین فعالیت را دارد.

۲) مشخص کنید افزایش یا کاهش pH چه تأثیری بر عملکرد آنزیم کاتالاز دارد؟ چرا؟

با تغییر محیط ساختار آنزیم تغییر می کند و فعالیت آن کاهش می یابد.

۳) در مورد درستی جمله «همه آنزیمها در  pHخنثی بهترین فعالیت را دارند» تحقیق کنید.خیر. با توجه به نوع فعالیت آنزیم، آنزیم ها در محیط های مختلفی می توانند فعالی باشند.

۴) تحقیق کنید که چگونه برخی مواد نگهدارنده و یا دارویی باعث کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز شده و زمینه را برای ایجاد بیماریهای سرطانی مهیا می کنند.

آنزیم کاتالاز در تمام سلول ها (حتی تک سلولی ها) وجود دارد مواد دارویی یا غذایی حاوی نگهدارنده موجب تغییر PH سلول یعنی محیط فعالیت کاتالاز می شوند در نتیجه فعالیت آنزیم کاهش پیدا می کند اکسیدان ها تجزیه نمی شوند و بیماری سرطان افزایش می یابد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه