جواب آزمایش ۲ صفحه ۹۱ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۲ صفحه ۹۱ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۲ صفحه ۹۱ آزمایشگاه یازدهم

اختلاف ساعت کشورهای مختلف را چگونه محاسبه می کنند؟

توسعه و کاربرد

۱) اگر یک بازی فوتبال در ساعت ۱۸ به وقت محلی در شهر پکن برگزار شود، تعیین کنید پخش زنده این بازی به وقت تهران، در ساعت چند انجام می شود؟ (طول جغرافیایی تهران و پکن را از کره جغرافیایی برداشت کنید)

یافته های من:

* اختلاف ساعت دو نقطه را با استفاده از اختلاف طول آنها به دست می آید. (و برعکس)

* شرقی ترین شهرهای ایران کمی بیشتر از یک ساعت زودتر خورشید را نسبت به غربی ترین شهرهای ایران می بینند.

توسعه و کاربرد

۱) طول جغرافیایی پکن: 116/5

طول جغرافیایی تهران: 52/5

اختلاف این دو عدد می شود ۶۴

۶۴ ÷ ۱۵ = ۴/۲۷   (4 :18)             

۱۸ – ۴:۱۸ = ۱۳ :۴۲       

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها