جواب آزمایش ۲۰ صفحه ۸۰ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۲۰ صفحه ۸۰ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۲۰ صفحه ۸۰ آزمایشگاه یازدهم

۱) از شیب نمودارهای پر و خالی شدن خازن چه نتیجه ای می گیرید؟

سرعت شارژ و دشارژ (پر و خالی شدن) یکنواخت نیست. ابتدا شارژ یا دشارژ سریع اتفاق می افتد و سپس سرعت این کار کم می شود.

۲) بررسی کنید زمان روشن و خاموش شدن چراغ های چشمک زن را چگونه تنظیم می کنند؟

بر اساس ثابت زمانی است که در آن مقاومت های مختلفی را در مدار قرار می دهند تا زمان پر و خالی شدن خازن تغییر کند. به عبارتی دیگر، با تغییر مقاومت، زمان را تنظیم می کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه