جواب آزمایش ۲۱ صفحه ۸۲ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۲۱ صفحه ۸۲ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۲۱ صفحه ۸۲ آزمایشگاه یازدهم

۱) کلید، رئوستا و پتانسیومتر چه نقشی در مدارهای الکتریکی دارند؟

کلید برای قطع و وصل جریان، رئوستا برای کنترل شدت جریان و به طور متوالی قرار می گیرد و پتانسیومتر نقش تقسیم ولتاژ دارد

۲) اگر در مداری ولت سنج را به صورت متوالی ببندیم، چه تأثیری در مدار می گذرد چرا؟

چون مقاومت درونی ولت سنج ها بسیار بالا است مانع عبور جریان می شود یا آن را قطع می کند یا بسیار ضعیف می کند

۳) فیوز چیست؟ چگونه در مدار قرار می گیرد و چه نقشی در دستگاه ها دارد؟

نقش محافظتی دارد. به صورت سری در مدار قرار می گیرد و از افزایش جریان مدار جلوگیری می کند تا به آن آسیبی وارد نشود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه