جواب آزمایش ۴ صفحه ۹۳ آزمایشگاه یازدهم

در این نوشته با جواب آزمایش ۴ صفحه ۹۳ آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش ۴ صفحه ۹۳ آزمایشگاه یازدهم

چرا مساحت سرزمین های قطبی بر روی نقشه، بزرگ تر از اندازه واقعی است؟

یافته های من:

* در نقشه زمین ساخت ورقه ای مشاهده می شود که اندازه ورقه های استوایی مانند آفریقا، هندوستان و اقیانوس آرام به واقعیت نزدیک است اما ورقه قطب جنوب و شمال روسیه بزرگتر از اندازه واقعی است.

* سرزمین های عرض های پایین (اطراف استوا) بر روی نقشه به اندازه واقعی خود نزدیکترند در حالی که نقشه سرزمین های بالا اندازه واقعی نیستند و بزرگترند.

توسعه و کاربرد

۱) بر روی نقشه جهان نما وسعت اقیانوس آرام را نسبت به قاره قطب جنوب و سرزمین گرینلند مقایسه کنید، اندازه کدام واقعی تر است؟

اقیانوس آرام واقعی تر است در حالی که قاره قطب جنوب و گرینلند از اندازه واقعی خود بزرگترند

۲) نقشه کشورهای ایران، مالزی و فنلاند با استفاده از کدام سامانه تصویری تهیه شده است؟

مالزی: در عرض های پایین است و از سامانه تصویری استوانه ای.

ایران: که در عرض های میانی است از سامانه تصویری مخروطی.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه