در این نوشته با جواب آزمایش 6 صفحه 50 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 6 صفحه 50 آزمایشگاه یازدهم

1) چه تفاوتی میان کلروپلاست با انواع کروموپلاست ها مشاهده کردید؟

از دید دانش آموز می توان به طرق مختلف مطرح شود مثلاً تفاوت در رنگ، شکل، ساختار و … اما یکی از تفاوتهایی که مد نظر ماست و می تواند در پاسخ دادن به پرسش های بعدی هم کمک کننده باشد موقعیت مکانی پلاستها در سلول است؛ کلروپلاست بیشتر متمایل به حواشی و کروموپلاست بیشتر در قسمتهای مرکزی سلول قرار گرفته است

2) آیا آمیلوپلاست ها قابل تشخیص هستند؟ چگونه؟

بله – از طریق رنگ آمیزی با لوگول به رنگ آبی تیره یا بنفش (بدون رنگ آمیزی هم البته به سختی قابل تشخیص هستند)

3) در کدام یک از نمونه های مورد مطالعه کلروپلاست و کروموپلاست را هم زمان مشاهده کردید؟

فلفل دلمه ای (حتی فلفل دلمه ای هایی که رنگی هستند ابتدا سبز و دارای کلروپلاست بوده اند). همچنین گوجه فرنگی در حال رسیدن که بخش های سبز و رنگی را با هم دارد

4) با توجه به نتایج به دست آمده، توضیح دهید که علت تغییر رنگ میوه در هنگام رسیدن و یا برگ ها در فصل پاییز چیست؟

کلروپلاست در سطح سلول قرار گرفته و کروموپلاستها در قسمتهای درونی تر آن است. اگر سلولی به طور همزمان هم کلروپلاست و هم کروموپلاست داشته باشد رنگ سبز کلروپلاست رنگهای کروموپلاست را میپوشاند در اثر تخریب و تجزیه کلروپلاست، رنگ کروموپلاستها خود را نشان می دهد.