در این نوشته با جواب آزمایش 9 صفحه 58 آزمایشگاه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب آزمایش 9 صفحه 58 آزمایشگاه یازدهم

1) برگ کدام گیاه، کرک نگهبان دارد؟

همه نمونه ها (نعنا، شمعدانی، برگ بیدی، زیتون و سنجد)

2) برگ کدام گیاه، کرک ترشحی دارد؟

شمعدانی، نعنا، برگ بیدی (دارای کرک های نگهبان بیشتری است)

3) با مالش دادن برگ گوجه فرنگی، بوی بیشتری احساس می شود در حالی که مالش برگ اکالیپتوس تغییر زیادی در بوی آن ایجاد نمی کند. چرا؟

گوجه فرنگی دارای کرک ترشحی است. اوکالیپتوس فاقد کرک ترشحی است. اما اوکالیپتوس با له شدن می تواند بوی خود را به مشام برساند.