جواب ازمایش کنید صفحه ۲۲ علوم هفتم

در این نوشته با جواب ازمایش کنید صفحه ۲۲ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب ازمایش کنید صفحه ۲۲ علوم هفتم

۵ گرم شکر، آب و هوا را با استفاده از ترازو بردارید. با مشاهدۀ حجم این سه ماده، درستی پاسخ‌های خود را بررسی کنید (برای وزن کردن هوا از توپ والیبال، فوتبال یا بسکتبال استفاده کنید).

جواب ازمایش کنید صفحه 22 علوم هفتم
جواب ازمایش کنید صفحه ۲۲ علوم هفتم

۵ گرم شکر کمتر از ۵ گرم آب حجم اشغال می‌کند و حجم ۵ گرم آب نیز کمتر از حجم ۵ گرم هوایی است که درون توپ جای گرفته (حجم ۵ گرم هوا برابر با حجم توپ است). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ذرات شکر نزدیک‌تر به هم قرار گرفته‌اند و فشرده‌تر هستند. فاصله ذرات آب نسبت به هم بیشتر از ذرات شکر است و ذرات هوا نیز نسبت به ذرات آب، در فاصله بیشتری از هم قرار دارند.

آزمایش کنید

وسایل و مواد: سرنگ، چوب پنبه (پلاستیک)، وزنه، گیره، پایه، آب و شن

روش آزمایش

۱. سه چهارم حجم یکی از سرنگ ها را از آب و دیگری را از شن پر کنید.

۲. با کشیدن پیستون، داخل سرنگ سوم به همان مقدار هوا وارد کنید.

۳. نوک سرنگ ها را با درپوش آن محکم ببندید (یا در یک چوب پنبه با پلاستیک فرو برید و با خمیر بازی

دور آن را محکم ببندید تا تمام درز ها گرفته شود).

۴. سرنگ ها را با استفاده از گیره محکم ببندید و روی هر کدام، یک وزنه با جرم یکسان قرار دهید (یا با کف

دست سرنگ را به سمت پایین فشار دهید).

۵. مشاهدات خود را بنویسید. از این مشاهدات چه نتیجه ای می گیرید؟

سرنگی که دارای هوا می باشد به میزان زیاد فشرده می شود اما سرنگی که دارای آب یا شن است فشرده نمی شود

زیرا فاصله بین مولکول های جامد و مایع بسیار کم است و برای کم کردن فاصله موجود بین ذرات جامد و مایع باید نیروی  بسیار زیادی وارد کنیم نتیجه می گیریم گاز ها تراکم پذیرند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه