در این نوشته با جواب ازمایش کنید صفحه 23 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب ازمایش کنید صفحه 23 علوم هفتم

یک بطری شیشه‌ای بردارید و یک بادکنک را محکم به درِ آن ببندید. حال یک پارچ پلاستیکی را تا نیمه از آب سرد پر کنید و بطری را درون آن قرار دهید؛ سپس پارچ پلاستیکی را تا نیمه از آب داغ پر کنید و دوباره بطری را درون آن قرار دهید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.


هشدار:
هنگام استفاده از آب داغ نکات ایمنی را رعایت کنید.


آب سرد اطراف بطری شیشه‌ای سبب می‌شود فاصله مولکول‌های هوا از هم کم‌تر شده و حجم آن کاهش یابد. بنابراین بادکنک خالی می‌شود و بالعکس، آب داغ اطراف بطری شیشه‌ای سبب می‌شود فاصلهٔ مولکول‌های هوا از هم بیشتر شده و حجم آن افزایش یابد. بنابراین مقداری از هوا وارد بادکنک می‌شود و بادکنک باد می‌شود.

برچسب شده در: