جواب ازمایش کنید صفحه ۴۳ علوم دوم

در این نوشته با جواب ازمایش کنید صفحه ۴۳ علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب ازمایش کنید صفحه ۴۳ علوم دوم

۱- یک حلقه کش را به دور یک کتاب بیندازید و دو مداد زیر کش قرار دهید.

فاصله ی مدادها را تغییر دهید و هر بار کش را بکشید و رها کنید. آیا بین صداهایی که می شنوید، تفاوتی وجود دارد؟

جواب ازمایش کنید صفحه 43 علوم دوم
جواب ازمایش کنید صفحه ۴۳ علوم دوم

پس از انجام آزمایش گفته شده مشاهده کردم که صداهای ایجاد شده با هم متفاوت می باشند. در واقع وقتی که مدادها را به هم نزدیک تر کردم صدای نازک و کمی تولید شد اما وقتی مدادها را از هم دور کردم یک صدای کلفت تر ایجاد شد.

می شود نتیجه گرفت که وقتی طول کش بلند است کش بیش تر می لرزد و صدای ایجاد شده کلفت است و وقتی طول کش کم است زود هم می لرزد و صدای نازک می دهد.

۲- یک بطری باریک و خالی را | مقابل دهان خود قرار دهید و درون آن فوت کنید.

نصف بطری را از آب پر و درون آن فوت کنید. در کدام حالت صدا نازک و در کدام حالت صدا کلفت است؟

وقتی در داخل بطری خالی فوت کردم صدای کلفتی شنیدم اما وقتی در داخل نصف بطری آب ریختم و فوت کردم صدای نازک تری شنیدم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه