جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۳۱ علوم هفتم

در این نوشته با جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۳۱ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۳۱ علوم هفتم

الف) در مورد تعداد انواع یاخته های خونی تحقیق، و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید.

یاخته‌های خونی معمولاً در سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند: گلبول‌های قرمز – اریتروسیت‌ها، گلبول‌های سفید – لوکوسیت‌ها و پلاکت‌ها – ترومبوسیت‌ها.

گلبول قرمز یا اریتروسیت، سلول‌های بدون هسته و بدون قرصهای خونی هستند که اکسیژن را به بافت‌های بدن منتقل می‌کنند.

گلبول سفید یا لوکوسیت، سلول‌های دارای هسته هستند که در مقابل عفونت و بیماری به دفاع از بدن کمک می‌کنند.۹

پلاکت یا ترومبوسیت، سلول‌های کوچک خونی هستند که در فرآیند لخته شدن خون نقش دارند.

پاسخی دیگر:

سلول‌های خونی شامل: گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز و پلاکت‌ها هستند.

گلبول‌های سفید که انواع آن با هسته‌های چند قسمتی به تعداد ۶ تا ۷هزار، در میلی‌متر مکعب خون دیده می‌شوند.

گلبول‌های قرمز مانند سکه‌ای هستند که از وسط فرو رفته‌اند و بدون هسته دیده می‌شوند. تعداد آنها حدوداً ۵ میلیون در میلی‌متر مکعب خون است.

پلاکت‌ها که کوچک‌ترین سلول‌های خونی‌اند، حدوداً ۲۵ هزار در میلی‌متر مکعب خون دیده می‌شوند.

ب) شکل زیر یک برگهٔ آزمایش خون را نشان می‌دهد. در این برگه WBC یاخته‌های سفید و RBC یاخته‌های قرمز خون را نشان می‌دهد. موارد دیگر در این برگه چه چیزهایی را نشان می‌دهند؟

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 131 علوم هفتم
جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۳۱ علوم هفتم

WBC (WHITE BLOOD CELL)

این سه حرف مخفف «سلول‌های سفیدخون» و نشان‌دهنده گلبول‌های سفید است. اندازه‌گیری مقدار گلبول‌های سفید خون یکی از روش‌های اصلی تعیین وجود عفونت در بدن است چون این سلول‌ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماری‌های عفونی و غیرعفونی واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند.

شمارش  WBCها دو جزء دارد. یکی مقدار کلی گلبول‌های سفید در یک میلی‌لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء به جزء این سلول‌ها چون گلبول‌ سفید خود متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع معنی خاص خود را دارد. کلمه «diff» که در جلوی CBC به معنی آزمایش خون نوشته می‌شود درخواست برای شمارش همین انواع مختلف گلبول‌سفید است. مقادیر طبیعی: در بزرگسالان و بچه‌های بالاتر از ۲ سال مقدار گلبول‌سفید بین ۵ تا ۱۰ هزار در هر میلی‌لیتر خون طبیعی است.

محدوده خطر: WBC کمتر از ۲۵۰۰ و بیشتر از ۳۰۰۰۰ هر کدام نشان‌دهنده بیماری‌هایی هستند که می‌توانند گاهی خطرناک باشند.

RBC (RED BLOOD CELL)

RBC مخفف کلمه سلول‌ قرمز خون است. این سلول‌های قرمز یا همان گلبول‌های قرمز، در واقع

اصلی‌ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده‌ای به نام

هموگلوبین است که کمک می‌کند گلبول‌ قرمز، اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی حمل و نقل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را انجام دهد. به طور خلاصه می‌شود گفت گلبول‌های قرمز وسیله حمل و نقل اکسیژن از ریه به بقیه سلول‌های بدن هستند.مقادیر طبیعی: بین ۷/۴ تا ۱/۶ میلیون در هر میکرولیتر خون. این عدد برای خانم‌ها مقداری کمتر و در کودکان مقداری بیشتر است.

پاسخی دیگر: RBC: مخفف سلول قرمز خون (Red Blood Cell) است. این سلول‌های قرمز یا همان گلبول‌های قرمز، در واقع اصلی‌ترین قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده‌ای به نام هموگلولین است که به گلبول قرمز کمک می‌کند تا اصلی‌ترین وظیفه خود، یعنی حمل و نقل اکسیژن و کربن دی‌اکسید را انجام دهد. گلبول‌های قرمز، اکسیژن را از شش‌ها به بقیهٔ سلول‌های بدن حمل می‌کنند. مقادیر طبیعی آنها بین ۴ تا ۵ میلیون در هر میلی‌متر مکعب خون است.

WBC: مخفف سلول سفید خون است. اندازه‌گیری مقدار گلبول‌های سفید خون، یکی از روش‌های اصلی برای تعیین وجود عفونت در بدن است. چون این سلول‌‌ها که جزء سیستم دفاعی بدن هستند، در بیماری‌های عفونی و غیر عفونی واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند. شمارش WBC دو جز دارد: یکی مقدار کلی گلبول‌های سفید در یک میلی‌متر خون و دوم شمارش جزء به جز این سلول‌ها، چون گلبول‌های سفید خون پنج نوع مختلف دارند که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع، معنی خاص خود را خواهد داشت. مقادیر طبیعی گلبول‌های سفید در بزرگسالان و کودکان بزرگ‌تر از ۲ سال، بین ۶ تا ۷ هزار در هر میلی‌متر مکعب خون طبیعی است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

8 دیدگاه ها