جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۰ علوم هشتم

در این نوشته با جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۰ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۰ علوم هشتم

با مراجعه به اینترنت و منابع معتبر درباره نقش هریک از فعالیت های غیرارادی مانند پلک زدن، عطسه، سرفه و… اطلاعاتی را جمع آوری و نتایج را به کلاس گزارش کنید.

عطسه  – سرفه – ضربان خون   – تنفس   – انعکاس  مربوط به بصل النخاع است.

پلک زدن :برای جلوگیری از آسیب دیدن چشم در برابر ضربه یا گرد وغبار

عطسه جلو گیری از ورود مواد خارجی به شش-

سرفه عدم ورود غذا یا ذرات به نای-

ریزش اشک برای خروج غبار از چشم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

18 دیدگاه ها