جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۸۵ علوم هشتم

در این نوشته با جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۸۵ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۸۵ علوم هشتم

ساختمان داخلی باتریها خیلی شبیه باتری ای است که شما ساخته اید؛ یعنی در این مولدها دوفلز غیر هم جنس در یک مایع شیمیایی خاص (یا یک خمیر شیمیایی مرطوب) که الکترولیت نامیده می شود، قرار دارند. درباره شیوه کارکرد باتری ها اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتیجه آن را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید.

باتری ها از یک یا چند سلول کوچک داخلی تشکیل شده اند که ممکن است برای افزایش ولتاژ به صورت سری یا برای افزایش جریان به صورت موازی با یکدیگر بسته بشوند. هر کدام از این سلول ها، خود از دو نیم سلول تشکیل شده اند که به حالت سری به هم متصل هستند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه