در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 50 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 50 نگارش سوم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.

– حضرت فاطمه (س) پیراهن را کنار …گذاشت…… تا چند …لحظه… بعد بپوشد.

– کسی با صدای …ضعیفی… گفت: « من یک زن …فقیرم…..»

– هرگز سعادتمند نمی شوید، مگر اینکه چیزی را که دوست دارید به …نیازمندان…. ببخشید.

– صورتش را به طرف آسمان گرفت و ..دعا…. کرد.

2- مانند نمونه جدول را کامل کن.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 50 نگارش سوم
جواب املا بیاموز و بگو صفحه 50 نگارش سوم

3- متن زیر را بخوان و داخل هر کمانک، علامت مخصوص را بگذار.

حضرت فاطمه (س) دختر حضرت محمد (ص) است. ایشان با حضرت على (ع) ازدواج کردند. روز ازدواج این دو بزرگوار، به نام «روز ازدواج» نام گذاری شده است.

گام به گام صفحات دیگر درس پیراهن بهشتی

برچسب شده در: