جواب املا بیاموز و بگو صفحه ۵۵ نگارش سوم


haladars آذر 5, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا بیاموز و بگو صفحه ۵۵ نگارش سوم

در این نوشته با جواب املا بیاموز و بگو صفحه 55 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 55 نگارش سوم

1- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

باران بر بام های …………… می بارد. بهترین سرودها و …………… طبیعت، اطرافم را پر کرده است.

پرهای رنگارنگ پرندگان  …………… است.

بوی گل …………… را پر کرده است. هر جا که میروم بوی بهترین …………… را حس می کنم. ای خوشبوترین ای ……………  ای عزیز ترین ……………  بیا.

جواب:

سفالی، نغمه های، چشم نواز

اطرافم، عطر ها، زیباترین دیدنی، غایب

2- «هر جمله با کلمه ای به پایان می رسد که معنای جمله، با آن کامل می شود»، متن درس را بخوان و ده تا از این کلمه ها را پیدا کن و مانند نمونه بنویس.

صدای باران می آید.

می آید، می بارد، می خواند، پر کرده است، می شنوم، نمی شنوم، می بینم، می روم، نمی بینم، حس می کنم، حس نمی کنم.

3- زیر جمله های کامل، خط بکش و جملات ناقص را کامل کن.

– رفتم.

– هنرمند کسی است که به مردم و اطاف خود توجه کند.

– فصل پنجم کتاب فارسی، «هنر و ادب» نام دارد.

– آمدند.

– دفتر نقاشی زیبایم، پر از نقاشی های خوب است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه