جواب املا بیاموز و بگو صفحه ۶۲ نگارش سوم


haladars دی 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا بیاموز و بگو صفحه ۶۲ نگارش سوم

در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی صفحه 62 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا بیاموز و بگو صفحه 62 نگارش سوم

1- با توجه به متن، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

بهترین …………. برای من آن …………. است که مرا در …………. می گیرید. …………. قلب شما، …………. زیبا و …………. دارد. من با شنیدن …………. قلب کوچولو و مهربان شما از …………. باخبر می شوم.

وقت، لحظه ای، آغوش، ضربان، نغمه ی، قشنگی، تپش، حالتان

2- ده کلمه ی جدید از متن درس انتخاب کن. سپس آنها را به ترتیب حروف الفبا بنویس.

آزرده، آسیب، اغلب، دوش، گرمای وجود، گشوده، لذّت، مراقب، مُشت، نغمه

3- جمله را با توجه به کلمه های تعیین شده، تغییر بده.

هر صبح، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان، لذت می بریم.

الف) (شاد میشویم)         ب) (بیدار می شویم)            ج) (دیروز)

الف) هر صبح، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان شاد می شویم.

ب) هر صبح من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان بیدار می شویم.

ج) دیروز، من و مادرم از صدای دل نشین پرندگان بیدار شدیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه