جواب املا صفحه ۱۵ نگارش چهارم


haladars شهریور 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا صفحه ۱۵ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم

1- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوانید.

بر می خیزیم                         اشتباه                            مهمّی

راهیابی                              می گذارند                       شگفتی

آنها را در درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند با خط خوانا بنویسید.

1- الف) بر می خیزیم: خیلی زود، عدّه ای دیگر از راه دور می رسند و جنب و جوش آنها رفته رفته، زیادتر می شود تا اینکه یک روز صبح از خواب « برمی خیزیم »، از پرستوها نشانی نمی بینیم.

ب) اشتباه: این پرنده های کوچک، پس از سپری شدن زمان دراز و پیمودن راهی طولانی، بدون اینکه « اشتباه » کنند دوباره به لانه ی پیشین خود باز می گردند.

پ) مهمّی: زمانِ کوچ آنها که فرا می رسد، دسته دسته روی بام ها یا سیم های برق جمع می شوند و به نظر می آید که به گفت و گوی « مهمّی » مشغول هستند.

ت) راهیابی: چه کسی قدرت « راهیابی » و پیمودن این راه طولانی را به پرستوها داده است؟

ث) می گذارند: وقتی کارِ ساختن لانه به پایان رسید، پرستوها تخم « می گذارند ».

ج) شگفتی: این همه « شگفتی »، زیبایی و دانایی را چه کسی در پرستوهای کوچک نهاده است؟

2- کلمه های جدول را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم
جواب املا صفحه 15 نگارش چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه